Almir Ami Kurtović | rođen 29. decembra 1977. godine u Bihaću. Od 1984. godine do 1991. godine pohađao O.Š. Ivo Lola Ribar u Bihaću. U junu 1991. godine otišao sa roditeljima i mlađim bratom u Švicarsku gdje i danas boravi i radi. Struka: grafičar. Trenutno u fazi preorjentisanja. Adresa: Roosstrasse 47, CH-8832 Wollerau, kontakt: ami@kurtovic.ch